Skip to content

ACTLytics APK

Gebruik uw software beter, slimmer en efficiënter

Haalt u niet alles uit uw analyse-software? ACTLytics kijkt met een frisse blik naar uw software en de toepassingen. Zo voorkomt u nieuwe teleurstellingen en dure vertragingen.

Uw state of the art software voldoet niet aan de verwachtingen

Met de leverancier komt u er niet uit

Die geeft aan dat het probleem in uw organisatie ligt.

“Niet de software moet verbeterd worden, maar uw bedrijfsprocessen.”
“De eindgebruikers zijn onvoldoende getraind.”
“Gemaakte keuzes kunnen we niet terugdraaien.”
“Uw verwachtingen zijn niet realistisch.”
“We leveren standaard software, geen maatwerk.”

Oké, denkt u, maar software is toch altijd aan te passen?

Het is een lastige situatie

U weet niet meer wat u van de leverancier kan en mag verwachten. U verliest kostbare tijd – en dus rendement. En langzamerhand neemt de irritatie en de frustratie toe. Niet wenselijk, want u zit niet te wachten op een conflict en u wilt ook geen nieuwe leverancier zoeken.

U wilt er samen uitkomen. Gelukkig kan dat ook.

ACTLytics APK: een frisse kijk op uw analyse-software

U schakelt ons in als tolk-vertaler tussen u en de leverancier.

Onze businessconsultants hebben ervaring met complexe problematiek en de dynamiek bij multinationals. Daarnaast hebben we kennis van verschillende softwareoplossingen, we begrijpen de codering van de software en we snappen wat er wel en niet geconfigureerd kan worden.

Wij kijken objectief en constructief naar alle issues en we geven concrete adviezen voor verbeteringen in zowel de software als het gebruik ervan.

Zo kunt u snel weer op volle kracht vooruit.

Communicatie is allesbepalend

U dacht dat u de leverancier goed begrijpt, en de leverancier dacht hetzelfde. Maar nu heeft u iemand nodig die precies snapt wat u wilt, en die in begrijpelijke taal kan uitleggen welke wensen technisch haalbaar zijn en welke niet.

Wij vervullen die rol graag.

Onze changemanager fungeert als de middelste van drie tandwielen: ze brengt informatie naadloos over van de ene partij naar de ander, zodat beide in beweging komen.

Aanbod

Troubleshooting

Snel excelleren met werkende software

We analyseren het vastgelopen traject, en we ondersteunen zowel leverancier als gebruikers bij de verbetering.

Second opinion

Objectief advies bij twijfel of onzekerheid

We analyseren de softwareoplossing wanneer u twijfelt aan de waarde ervan. We geven een inhoudelijk oordeel, u bepaalt de vervolgstappen

Mediation

Voor een hernieuwd goede samenwerking

Toch verzeild geraakt in een conflict? Los het samen op, met bemiddeling van ACTLytics als onafhankelijke derde

Geen wijzend vingertje

De implementatie en het gebruik van analyse-software is per definitie complex. Het is een krachtenveld van techniek, mensen en middelen.

Iedereen heeft zich naar beste kunnen ingezet om uw software succesvol te maken. ACTLytics gaat dan ook niet op zoek naar de schuldvraag, we zetten niemand op een zijspoor en passeren geen enkele betrokkene.

We geloven in de kracht van samen optrekken. In gesprek gaan en blijven. En natuurlijk brengen we ook een flinke portie expertise mee om het probleem op te lossen.

Werkwijze

We betrekken alle spelers bij het verbetertraject: gebruikers, ICT-verantwoordelijken, management en leverancier. Zo ontstaat er voldoende draagvlak om verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren.

Inventarisatie

Wat is het probleem precies? Waar zitten de knelpunten in uw ogen? In 1 of 2 dagdelen zetten we het op een rijtje, in een uitgebreide briefing.

Introductie

U stelt ons voor aan de softwareleverancier. Ook daar doen we een uitgebreide inventarisatie.

Advies

We brengen advies uit voor zowel veranderingen in de softwareconfiguratie als aanpassingen in het gebruik en bijbehorende bedrijfsprocessen. We bepalen de doelen die u wilt bereiken en beschrijven de impact van uw keuzes. We benaderen betrokkenen en belanghebbenden. En: we formuleren haalbare mijlpalen en een duidelijk meetbaar einddoel dat alle partijen onderschrijven.

Begeleiding

We begeleiden u bij het maken van keuzes en het zetten van de eerste stappen. We creëren en communiceren de visie en het verbeterplan. Vervolgens starten we met de quickwins, op basis van een Impact-Effort-Analyse.

Evaluatie

We plannen een afspraak met u en alle belanghebbenden, waarin we afronden en terugkijken.

Onder de indruk

En het resultaat?

Betere samenwerking en meer vertrouwen

Word future proof met onze APK

U wilt groeien, innoveren en ontwikkelen. ACTLytics zorgt ervoor dat uw software weer aansluit bij uw potentie en uw toekomstplannen. Zo kunt u bouwen op betrouwbare analyses – in plaats van geremd te worden.  

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op. In een telefonische of persoonlijke kennismaking horen we graag welke uitdagingen u tegenkomt en hoe we die samen kunnen tackelen.